Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Alan Araştırmaları Devam Ediyor.

UNESCO tarafından  2003 yılında kültürel mirasın korunması ve desteklenmesi amacı ile “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması (SOKÜM) Sözleşmesi”ne  2006 yılında ülkemizin  taraf olmasıyla birlikte  Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü icracı birim olarak belirlenmiş olup, İlimizdeki  Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmalarını Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2009 yılında beri yürütmeye devam etmektedir. İl Tespit kurulunun belirlediği ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Esin EKİNCİ’nin yürüttüğü alan araştırmaları ile tespit edilen İpek Halı Dokumacılığı; Ulusal Envantere, Cemal Oyunu, Çınarcık İşi ve Geleneksel Kağıt Üretimi ise Bakanlığımızca İl Envanterine alınmıştır.
Halihazırda Somut Olmayan Kültürel Miras alan araştırmaları, Müdürlüğümüz Folklor Araştırmacısı Esin EKİNCİ tarafından İlimiz, Merkez Köyleri ve İlçe Köylerimizde devam etmektedir. 
  • SOKÜM ALAN ARAŞTIRMALARI
  • SOKÜM ALAN ARAŞTIRMALARI
  • SOKÜM ALAN ARAŞTIRMALARI
  • SOKÜM ALAN ARAŞTIRMALARI
  • SOKÜM ALAN ARAŞTIRMALARI